Reconnective healing

Reconnective healing

 

Biophotonen Coherentie Therapie

Wat zijn biophotonen

Biophotonen zijn zwakke electro-magnetische golven van verschillende frequenties in het zichtbare deel van het lichtspectrum – met andere woorden: Licht.

Alle levende organismen stralen biophotonen uit die niet met het blote oog kunnen worden gezien maar wel kunnen worden waargenomen met speciale apparatuur.

De intensiteit van deze lichtstraling is een indicatie van de toestand waarin het levende organisme zich bevindt. Door meting kan de maat worden genomen voor de kwaliteit van leven. Zo kunnen bijvoorbeeld afwijkende cellen van gezonde cellen worden onderscheiden door kenmerkende verschillen in biophotonen straling.

Tegenwoordig worden vele nieuwe toepassingen van Biophotonen Coherentie Therapie onderzocht, op uiteenlopende terreinen zoals kankeronderzoek, non-invasive early medical diagnoses, communicatie tussen cellen, testen van de kwaliteit van voedsel en water en diverse toepassingen in de biotechnologie, evenals de betekenis en rol op het niet-fysieke vlak van de geest, psyche en bewustzijn.

Lichamelijke klachten en hun oorzaken

Wetenschappelijk is aangetoond dat alle levende organismen licht nodig hebben voor het aansturen van biochemische reacties in de cellen, beheersing van groei , differentiatie en informatie uitwisseling tussen de cellen.

De cellen van het lichaam stralen het licht uit met 100.000 impulsen per seconde. Dit licht is van nature sterk gebundeld (denk hierbij aan een laserstraal).

Echter: onder invloed van storingen verzwakt dit licht en krijgt dan een diffuus chaotisch karakter (denk aan een gloeilamp). Het lichaam is dan niet meer in staat om zijn zelf herstellende vermogen in te schakelen en raakt steeds meer verstoord, hetgeen tenslotte tot ziekte leidt.

Biophotonen Coherentie Therapie spoort de oorzaken van de storingen op, om deze vervolgens op te lossen.

Hoe werkt het

Door de therapie wordt het immuunsysteem versterkt, zodat het optimaal gaat werken. Klachten verminderen hierdoor en verdwijnen geleidelijk.

Om de oorzaken van de storingen op te sporen gebruik ik een speciaal ontwikkeld apparaat: de StarLight.  Tijdens het diagnostisch proces meet ik de acupunctuur punten op handen en voeten. Deze punten staan in verbinding met alle organen en systemen, zoals de bloedbaan, het zenuwstelsel en het hormonale systeem. De StarLight lost de storingen op zodat het lichaam zijn zelf herstellende vermogen weer kan aanspreken.

Behandeling

De eerste behandeling neemt circa 1,5 uur in beslag. Na het in kaart brengen van de klachten, behandel ik eventuele littekens. Dit is noodzakelijk, omdat littekens de energiebanen onderbreken.

Vervolgens meet ik alle punten aan de handen en de voeten, zet ik herstelmiddelen in en behandel ik je met glas elektroden. De behandeling is volledig veilig en geheel pijnloos! Daarna meet ik of het lichaam in balans is. Je kunt dus meteen zien of de therapie effect heeft gehad.

Na iedere behandeling is het van groot belang dat je gedurende drie dagen ieder uur een glaasje water drinkt. Door het drinken van water voer je de vrijgekomen afvalstoffen namelijk af.

Hoe vaak te behandelen

Je  wordt in het begin 1 keer per week behandeld. Na 4 behandelingen krijgt het lichaam gemiddeld 2 weken tijd om de informatie te verwerken, daarna komt er snel steeds langere tijd tussen de behandelingen door. Meestal zijn 6 tot 10 behandelingen nodig uitgestrekt over 8-9 maanden. Daarna zie ik veel patiënten om de 3 maanden terug voor een zogeheten re-set. Dit is de beste manier om gezond te blijven.

Mensen met een hoog herstel vermogen en kinderen, hebben minder behandelingen nodig.

Indicaties

In principe kunnen alle klachten behandeld worden. Dit is mogelijk, omdat niet de ziekte wordt behandeld, maar de achterliggende oorzaak van de ziekte.

Enkele indicaties zijn:

 • Allergieën
 • Burn-out klachten
 • (Chronische)vermoeidheidsklachten
 • Darmklachten
 • Depressies
 • Gynaecologische klachten, infertiliteit
 • (Hoofd)Pijn, migraine
 • Huidklachten: eczeem, psoriasis
 • Longklachten, bronchitis, COPD
 • Overgangsklachten, menopauze
 • Spier- en gewrichtsklachten
 • Slaapstoornissen- slecht en weinig slapen
 • Begeleiding en ondersteuning tijdens chemo- en radiotherapie (bestralingen)
 • Vage klachten.

Contra-indicaties

Deze therapie is niet geschikt voor mensen die een orgaan transplantatie hebben ondergaan en bij klachten waarbij direct medisch ingrijpen noodzakelijk is. Hetzelfde geldt ook voor de getransplanteerde hartkleppen van varkens, shunts en kunststof  bloedvaten. Het immuunsysteem wordt namelijk zodanig versterkt dat een

afstotingsreactie niet ondenkbaar is.

N.B. BCT dient niet als vervanging voor de reguliere medische behandelingen.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/qLsDdUhIlug" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Heb jij gezondheidsklachten en wil je daar graag verbetering in?

“....Omdat ik in mijn praktijk simpelweg de beste behandeling wil aanbieden aan mijn patiënten  voor een optimale gezondheid....”