Reconnective healing

Reconnective healing

 

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelende therapeute een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijnen die de behandelende therapeute, na uw expliciete toestemming heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
  • Uw behandelende therapeute heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
  • Uw behandelende therapeute heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid, ook alleen met expliciete toestemming.

Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelende therapeute en of haar administrateur een factuur kan opstellen.

Mocht er een andere reden zijn voor gebruik maken van uw gegevens ,dan zal deze eerst met u besproken worden en zal expliciet naar uw toestemming gevraagd worden.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren voor een vergoeding.

Uw naam, adres en woonplaats

Uw geboortedatum

De datum van de behandeling

Consult acupunctuur code 24104

 

Heb jij gezondheidsklachten en wil je daar graag verbetering in?

“....Omdat ik in mijn praktijk simpelweg de beste behandeling wil aanbieden aan mijn patiënten  voor een optimale gezondheid....”